Vilistlaskogu

Loomise kuupäev 15.11.2022

Kirivere Kooli hoolekoguga koostöös teeme üleskutse luua meie vana ja väärika kooli juurde tegus vilistlaskogu, mille eesmärgiks on koondada vilistlasi, toetada kooli arengut nõu ja jõuga. Näeme, et vilistlasliikumise algatus ja toimimine tuleb vilistlaste endi poolt.


Hea vilistlane, kui soovid kaasa rääkida Kirivere Kooli tulevikule suunatud teemadel, pakatad koolielu edasiviivatest ideedest, tahad olla erinevate ürituste läbiviimisel või organiseerimisel toeks, siis see on Sinu võimalus!


Kui oled see, kellel on tahet ja aega lüüa aktiivselt kaasa vilistlaskogu moodustamisel ja edaspidistes tegutsemistes, saada kiri 29. novembriks direktorile kiriverekool@kirivere.edu.eelink opens on new page


Esimese kohtumise kutse kõikidele tulevastele vilistlaskogu liikmetele saadab
direktor.


Kohtumiseni Kirivere Koolis
Kirivere Kooli hoolekogu ja direktor

Viimati muudetud 15.11.2022.