Kontaktid

Valikud rakenduvad automaatselt

Kontakti foto
Heilika Ressar

Direktor

7. klassi juhataja

Telefoninumber 529 1951 E-posti aadress kiriverekool@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Neljapäev. 7.-8. tund - muusikaõpetuse klass

Kontakti foto
Gea Annuk

Õppealajuhataja

9. klassi juhataja

Telefoninumber 5814 5085 E-posti aadress gea.annuk@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev. 7. tund - käsitöö ja kodunduse klass

Kontakti foto
Maret Jürgenson

5. klassi juhataja

Eesti keel ja kirjandus

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress maret.jurgenson@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev

8. tund eesti keele klass

Kontakti foto
Triin Kuus

Käsitöö ja kodundus

Telefoninumber + 372 437 8519 E-posti aadress triin.kuus@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Teisipäev

7. tund käsitöö ja kodunduse klass

Kontakti foto
Eda Miljand

6. klassi juhataja

Arvutiõpetus

Ettevõtlusõpetus

Kultuurilugu

Loodusained

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress eda.miljand@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev

7. tund loodusainete klass

Kontakti foto
Eigo Jürgenson

Töö-ja tehnoloogiaõpetus

Füüsika

Haridustehnoloog

Joonestamine

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress eigo.jurgenson@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Neljapäev

8. tund töö- ja tehnoloogiaõpetuse

klass

Kontakti foto
Piret Jukk

1. klassi juhataja

Klassiõpetaja

Õpiabi

Matemaatika 5. klass

Matemaatika 4. klass

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress piret.jukk@kirivere.edu.ee
Kontakti foto
Mare Mikolai

3. klassi juhataja

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Klassiõpetaja

Ajalugu

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress mare.mikolai@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäev

8. tund ajalooklass

Kontakti foto
Maire Nurk

2. klassi juhataja

Klassiõpetaja

Kunst

Kirjandus 6. klass

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress maire.nurk@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Neljapäev

6. tund 1. klassi klass

Kontakti foto
Sinne Saar

Muusika

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress sinne.saar@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev

7. ja 8. tund muusikaõpetuse klass

Kontakti foto
Viive Reinsalu

8. klassi juhataja

Õpiabi

Matemaatika

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress viive.reinsalu@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäev

7. tund matemaatikaklass

Kontakti foto
Karin Reiss

Inimeseõpetus

Vene keel

Raamatukoguhoidja

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress karin.reiss@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäev

7. tund vene keele klass

Kontakti foto
Silje Tohvri

Kehaline kasvatus

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress silje.tohvri@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäev

8. tund kehalise kasvatuse õpetaja

kabinet

Kontakti foto
Tiina Volens

Inglise keel

Saksa keel

Sekretär

Telefoninumber +372 437 8519 E-posti aadress tiina.volens@kirivere.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäev

8. tund inglise keele klass

Avaldatud 05.10.2021 Viimati muudetud 17.11.2023