Hoolekogu

Kuldar Kipper - kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees, e-posti aadress: kuldarkipper@gmail.comlink opens on new page;

Merylin Nurk – lastevanemate esindaja rühmast "Tähed", hoolekogu aseesimees;

Ester Pedosk – lastevanemate esindaja rühmast "Killukesed", hoolekogu sekretär;

Erle Kütsar – lastevanemate esindaja rühmast „Killud“;

Aili Miller – õpetajate esindaja rühmast „Tähed“;

Käthlin Evert – õpetajate esindaja rühmast „Killud“;

Ene Seil – õpetajate esindaja rühmast „Killukesed“;

Teele Kukk – kooli lastevanemate esindaja;

Elle Leis - kooli lastevanemate esindaja;

Maret Jürgenson - õppenõukogu esindaja;

Hiie-Miina Riisk - õpilasesinduse esindaja;

abivallavanem Kaie Toobal - kooli pidaja esindaja.

Avaldatud 01.10.2021. Viimati muudetud 03.01.2023.