KONDIMOOTORIGA KOOLI!

Loomise kuupäev 09.05.2022

Projekt „Kondimootoriga kooli“


Algatame Kirivere Koolis projekti "Kondimootoriga kooli" (eeskujuks  Paide Hammerbecki Põhikool projekt), mis innustab õpilasi kooli tulema ja koolist koju minema jalgsi või rattaga.

Projekt kestab 10. - 27. mai

Loomulikult loodame, et ka peale projekti lõppemist liiguvad lapsed „kondimootoriga“ edasi.
Eesmärk- õpilaste liikumisharjumuste kujundamine, aja planeerimise oskus, liiklusohutuse suurendamine ning liiklustiheduse vähendamine.

Kuidas projektis osaleda?

Kirivere Kooli õpilased, kellel vähegi võimalik, plaanivad oma kooli tuleku jalgsi või rattaga. Bussiga kooli tulevate laste puhul läheb arvesse jalgsi tulek kodust bussipeatuseni ja  bussipeatusest koolini. Kes elab kaugemal ja autoga tulek on vajalik, valib koolist parajal kaugusel oleva koha ning tuleb sealt koolini jala (näiteks lapsevanema töökoha juurest,  Kõost, Arussaarest vms)
Koolis peame arvestust kondimootoriga liikumise kohta ja projekti lõppedes kiidame aktiivsemaid klasse.
Selgitame välja aktiivsemalt kondimootoriga kooli tulnud klassid erinevates vanuseastmetes.

  • 1.-2. klassi õpilased registreerivad oma tulekud koolipäeva jooksul oma klassijuhataja juures.
  • 3.-9. klassi puhul organiseerib tabeli täitmist klassi vanem või tema abi.

Ilmad on mõnusalt kevadised ja soosivad liikumist, seega ootame aktiivset osavõttu!
 

Viimati muudetud 09.05.2022.