Kirivere Kooli lastevanemate üldkoosolek

Loomise kuupäev 07.09.2023

Kirivere Kool kutsub lastevanemaid üldkoosolekule.
Koosolek toimub 27. septembril algusega kell 17.30 Kirivere Kooli aulas.
Pärast üldkoosolekut toimuvad klassikoosolekud.

Päevakord
1. Ülevaade 2023/2024. õppeaasta I poolaasta tegevustest, õppeaasta edasised plaanid, arutelu ja lastevanemate ettepanekud
2. 2022/2023. õppeaasta eksamitulemuste kokkuvõte ja võrdlus, kokkuvõte HTMi korraldatud rahuloluküsitluse tulemustest
3. KiVa programmis osalemine, õpilasküsitluse kokkuvõtted
4. Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024. õppeaastal.

Lugupidamisega
Heilika Ressar
direktor

Viimati muudetud 07.09.2023.