Kirivere Kooli lasteaia Tähekild lastevanemate koosolek.

Loomise kuupäev 07.09.2023

Kirivere Kooli lasteaed Tähekild kutsub lastevanemaid üldkoosolekule.
Koosolek toimub 25. septembril algusega kell 17.30 Kõo vallamaja saalis.

Päevakord
1. 2023/2024. õppeaasta tegevuskava tutvustamine, arutelu ja lastevanemate ettepanekud
2. Hoolekogu liikmete valimine, koostöö hoolekoguga
3. Muudatused lasteaia kodukorras
4. Lasteaia ootus lapsevanemale ja lapsevanema ootus lasteaiale

Viimati muudetud 07.09.2023.