29. aprillil algab eelkool

Loomise kuupäev 06.03.2024

Head Kirivere Kooli esimesse klassi õppima asuvate laste vanemad!


29. aprillil algab eelkool


Eelkooli on oodatud 2024. aasta sügisel Kirivere Koolis kooliteed alustavad lapsed.
Eesmärgid

  •  aidata lapsel kooliga kohaneda;
  • tutvustada koolilapsele kehtivaid esmaseid reegleid meie majas;
  • tutvuda klassijuhataja ja koolimajaga;
  • anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov koolis käia.

Õppepäev
eelkoolis käivad lapsed tegelevad õppepäeva jooksul lõimitult erinevate ainevaldkondadega, näiteks eesti keel, matemaatika, tööõpetus.

Vajalikud vahendid eelkoolis:
pinal, milles on harilik pliiats, kogujaga teritaja, kustutuskumm, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk ja A4 mapp töölehtede jaoks ning vahetusjalanõud. 

Eelkoolitundide toimumisajad:
29. aprill, 6. mai ja 13. mai, 20. mai kell 12.30-13.45

Eelkooliõpetaja on õpetaja Mare Mikolai

29. aprillil ootab direktor ka lapsevanemaid kooli. Kohtumise teemad: kooli kodukord, huviringid, valikained, vajalikud õppevahendid ja muu õppe- ja kasvatustegevust puudutav. Kohapeal on võimalus esitada avaldus kooli astumiseks. 


Lapse 1. klassi astumiseks tuleb esitada

  • avaldus ( digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kiriverekool@kirivere.edu.ee või paberkandjal kohapeal);
  • lapse sünnitunnistus või isikut tõendav dokument;
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • õpilaspileti pilt (3 x 4cm);
  • koolivalmiduskaart

Avalduse blanketi leiate kooli kodulehelt https://kirivere.edu.ee/blanketid
 
Lisainfo telefonil 529 1951
direktor Heilika Ressar
 

Viimati muudetud 06.03.2024.