10.09.20

Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee

 

Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Õppeasutuse pidaja esindaja kontaktandmed

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

 Suure-Jaani
 Põhja-Sakala vald
 71502 Viljandimaa

Haridusspetsialist Kaie Toobal (kaie.toobal@pohja-sakala.ee505 8426)

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR