30.03.21

 

Kirivere Kool ootab uuest õppeaastast oma meeskonda:

  • õppealajuhatajat (1,0 ametikohta koolis ja lasteaias);
  • haridustehnoloogi (0,5 ametikohta koolis ja lasteaias);
  • logopeedi (1,0 ametikohta - 0,25 ametikohta Kirivere Kooli lasteaias ja 0,75 ametikohta Võhma Koolis);
  • muusikaõpetajat (osaline koormus).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 28. maiks digiallkirjastatult e-posti aadressil direktor@koo.ee.

Tööleasumise aeg on 16. augustil 2021. a.

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (telefon 529 1951; e-post: direktor@koo.ee)

 

 

Kirivere Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide, lasteaiaõpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR