Uudised

LASTEAIA LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 14. september Eigo Jürgenson


Austatud lapsevanemad!

Ootame Teid esmaspäeval, 3. oktoobril kell 17.30 lastevanemate üldkoosolekule Kõo teenuskeskuse saali.
Koosoleku päevakord:

  1.  2022/2023. õppeaasta tegevuskava tutvustamine, arutelu ja lastevanemate ettepanekud
  2. Hoolekogu liikmete valimine
  3.  2-7aastase lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel
  4. Lasteaia ootus lapsevanemale ja lapsevanema ootus lasteaiale
     
Austatud lapsevanemad!

Ootame Teid esmaspäeval, 3. oktoobril kell 17.30 lastevanemate üldkoosolekule Kõo teenuskeskuse saali.
Koosoleku päevakord:

  1.  2022/2023. õppeaasta tegevuskava tutvustamine, arutelu ja lastevanemate ettepanekud
  2. Hoolekogu liikmete valimine
  3.  2-7aastase lapse vaimse arengu hindamine J. Strebeleva metoodika alusel
  4. Lasteaia ootus lapsevanemale ja lapsevanema ootus lasteaiale