30.12.21

 

 

 

 

Kirivere Koolis rakendatakse alates 2020/2021. õppeaastast KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavat KiVa sümboolikat;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Gea Annuk, gea.annuk@kirivere.edu.ee, telefon 5814 5085
 • Heilika Ressar, direktor@koo.ee, telefon 529 1951
 • Kertu Ütt, kertuytt@gmail.com
 • Liina Nikonorova, noor@koo.ee

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

 

 

2021/2022. õppeaasta trimestrid ja koolivaheajad

 

TRIMESTRID

I trimester 1. september - 30. november

II trimester 1. detsember - 17. märts

III trimester 18. märts - 13. juuni

 

VAHEAJAD

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;

IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR