17.09.20

 

Kirivere Kool osaleb

 

 

Loodusõppe programm "Õppeprogrammide ja õppekäikude korraldamine Kirivere Kooli õpilastele ja lasteaialastele"

 

Projekt „ Kogukond märkab, toetab ja abistab"

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „ Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused".

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit, Imavere vald, Võhma linn, Kõo vald ja Pilistvere Kogudus.

 

 

 

Euroopa Liidu koolipiima, koolipuuvilja ja -köögivilja programm

 

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR