31.08.20

 

Õppeaasta prioriteedid 2020/2021. õppeaastal

 

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.

2. I kooliastmes numbriliselt hindamiselt üleminek sõnalisele hindamisele.

3. KiVa programmi kasutuselevõtt ja tööle rakendamine kiusamise ennetamiseks ja kiusujuhtumite lahendamiseks.

4. Õpilaste ja õpetajate digipädevuse tõstmine, projektis „Digikiirendi" osalemine.

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR