Koolielu

Hoolekogu


Teele Kukk – kooli lastevanemate esindaja

Elle Leis - kooli lastevanemate esindaja

Kuldar Kipper - kooli lastevanemate esindaja

Viive Reinsalu - õppenõukogu esindaja

Hiie-Miina Riisk - õpilasesinduse esindaja

Aino Rebane - vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees aino.rebane@pohja-sakala.ee

Tarmo Riisk - vilistlaste esindaja

Hermann Kalmus – koolipidaja esindaja

Merylin Nurk – lastevanemate esindaja rühmast "Tähed"

Jaana Luts – lastevanemate esindaja rühmast „Killud"

Erle Kütsar – lastevanemate esindaja rühmast „Killukesed"

Aili Miller – õpetajate esindaja rühmast „Tähed"

Käthlin Evert – õpetajate esindaja rühmast „Killud"

Ene Seil – õpetajate esindaja rühmast „Killukesed"

Teele Kukk – kooli lastevanemate esindaja

Elle Leis - kooli lastevanemate esindaja

Kuldar Kipper - kooli lastevanemate esindaja

Viive Reinsalu - õppenõukogu esindaja

Hiie-Miina Riisk - õpilasesinduse esindaja

Aino Rebane - vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees aino.rebane@pohja-sakala.ee

Tarmo Riisk - vilistlaste esindaja

Hermann Kalmus – koolipidaja esindaja

Merylin Nurk – lastevanemate esindaja rühmast "Tähed"

Jaana Luts – lastevanemate esindaja rühmast „Killud"

Erle Kütsar – lastevanemate esindaja rühmast „Killukesed"

Aili Miller – õpetajate esindaja rühmast „Tähed"

Käthlin Evert – õpetajate esindaja rühmast „Killud"

Ene Seil – õpetajate esindaja rühmast „Killukesed"