Koolielu

Õpilasesindus


Õpilasesinduse liikmed

4. klass

Jarmo Sule

Birgit Õunap

5. klass

Lembe Annus

Marta Orav

6. klass

Kätlin Annus

Grete Kommusaar

7. klass

Roberto Carlos Murdla

Gert Tõruvere

8. klass

Hiie-Miina Riisk

Vilge Annus

9. klass

Gabriel Stern

Endrik Jürgenson

Anna-Liisa Soolind

 

Õpilasesinduse president: Gabriel Stern

Hoolekogu esindaja: Hiie-Miina Riisk

Koosolekute protokollija: Anna-Liisa Soolind

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad kolmapäeviti pärast 3. tundi võimla rõdul.

Õpilasesinduse liikmed

4. klass

Jarmo Sule

Birgit Õunap

5. klass

Lembe Annus

Marta Orav

6. klass

Kätlin Annus

Grete Kommusaar

7. klass

Roberto Carlos Murdla

Gert Tõruvere

8. klass

Hiie-Miina Riisk

Vilge Annus

9. klass

Gabriel Stern

Endrik Jürgenson

Anna-Liisa Soolind

 

Õpilasesinduse president: Gabriel Stern

Hoolekogu esindaja: Hiie-Miina Riisk

Koosolekute protokollija: Anna-Liisa Soolind

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad kolmapäeviti pärast 3. tundi võimla rõdul.