Koolielu

KiVa - Kiusamisvaba Kool


Kirivere Koolis rakendatakse alates 2020/2021. õppeaastast KiVa programmi! 

  

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu Ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.  

Programm: 

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima; 
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks; 
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet; 
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad; 
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst. 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. 

Selleks: 

 • viime 1., 4. ja 7. klassis läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; 
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe; 
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel; 
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavat KiVa sümboolikat; 
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik). 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!  

  

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on: 

 • Gea Annuk, gea.annuk@kirivere.edu.ee 
 • Heilika Ressar, kiriverekool@kirivere.edu.ee 
 • Kertu Ütt, kertu.ytt@kirivere.edu.ee 
 • Liina Nikonorova, liina.nikonorova@kirivere.edu.ee 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: 

KiVa koduleht www.kiusamisvaba.ee 

KiVa Facebookis https://www.facebook.com/kiusamisvabakool 

Vanemate käsiraamat https://eesti.kivaprogram.net/parents-guide 

 

KiVa tegevuskava 2022_23.docx 

 

 

Kirivere Koolis rakendatakse alates 2020/2021. õppeaastast KiVa programmi! 

  

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu Ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.  

Programm: 

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima; 
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks; 
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet; 
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad; 
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst. 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. 

Selleks: 

 • viime 1., 4. ja 7. klassis läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; 
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe; 
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel; 
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavat KiVa sümboolikat; 
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik). 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!  

  

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on: 

 • Gea Annuk, gea.annuk@kirivere.edu.ee 
 • Heilika Ressar, kiriverekool@kirivere.edu.ee 
 • Kertu Ütt, kertu.ytt@kirivere.edu.ee 
 • Liina Nikonorova, liina.nikonorova@kirivere.edu.ee 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: 

KiVa koduleht www.kiusamisvaba.ee 

KiVa Facebookis https://www.facebook.com/kiusamisvabakool 

Vanemate käsiraamat https://eesti.kivaprogram.net/parents-guide 

 

KiVa tegevuskava 2022_23.docx 

 

 

kirivere_kool_joonistab
kirivere_kool_joonistab