Koolielu

Järelvalve


Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

Suure-Jaani

Põhja-Sakala vald

Viljandimaa

71502

https://www.pohja-sakala.ee/

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

välishindamisosakond

https://www.hm.ee/et

telefon: 7350222

 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

Suure-Jaani

Põhja-Sakala vald

Viljandimaa

71502

https://www.pohja-sakala.ee/

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

välishindamisosakond

https://www.hm.ee/et

telefon: 7350222