18.05.16

 

JALGRATTURI JUHILUBA

Jalgrattur võib sõiduteel üksi sõita alates 10. eluaastast, kui ta tunneb liiklusreegleid ja omab jalgratturi juhiluba. Jalgratturi juhiluba peab kaasas olema kõigil 10-15- aastastel jalgratturitel.

 

KUIDAS SAADA JALGRATTURI JUHILUBA?

Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb kõigepealt liiklusreeglid selgeks õppida. Õppimisel on abiks õpetaja jagatavad õppematerjalid, jalgratturi eksamiks valmistumise ringitunnid.

Lisaks õpitule tuleb kindlasti harjutada jalgrattasõitu.

 

JALGRATTURI JUHILOA EKSAM

Eksam koosneb kahest osast teooria testist ja sõidueksamist.

 

KUS SAAB SOORITADA EKSAMEID?

Jalgratturi eksamineerimise õigust omavad põhikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid, politseiprefektuurid, autokoolid ja Maanteeamet.

 

KIRIVERE KOOLIS

toimuvad ringitunnid jalgratturi eksamiks valmistumiseks 3. klassi õpilastele II poolaastal.

Eksam toimub mai lõpus. Täpsetest ringitundide aegadest ja eksami toimumise ajast teavitatakse õpilasi ja lapsevanemaid eKooli kaudu.

LISAINFO

Liikluskasvatus.ee kodulehelt 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile"

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA