28.09.21

Kirivere Kooli lasteaia Tähekild hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastal

Lastevanemate esndajad hoolekogus

Lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees Tõnis Riisk tonis.riisk@gmail.com

Lastevanemate esindaja Jane Nirgi

Lastevanemate esindaja Gea Ennist

Õpetajate esindajad hoolekogus

Õpetaja Ene Seil, hoolekogu sekretär

Õpetaja Käthlin Evert

Õpetaja Aili Miller

Lasteasutuse pidaja esindaja Aino Rebane

 

Hoolekogu protokollid

Hoolekogu protokoll nr 9-3/1 

Hoolekogu protokoll nr 9-3/2

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR