20.10.21

Kirivere Kooli lasteaia Tähekild hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastal

 

Lastevanemate esndajad hoolekogus

Lastevanemate esindaja Merylin Nurk

Lastevanemate esindaja Jaana Luts

Lastevanemate esindaja Erle Kütsar

Õpetajate esindajad hoolekogus

Õpetaja Ene Seil, hoolekogu sekretär

Õpetaja Käthlin Evert

Õpetaja Aili Miller

Lasteasutuse pidaja esindaja Aino Rebane

 

Hoolekogu protokollid

Hoolekogu protokoll nr 9-3/1 

Hoolekogu protokoll nr 9-3/2

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR