19.06.20

Kirivere Kooli hoolekogu liikmed

 

Teele Kukk - lastevanemate esindaja

Elle Leis - lastevanemate esindaja

Tiit Laan - lastevanemate esindaja

Anna-Liisa Soolind - õpilasesinduse esindaja

Hermann Kalmus - kooli pidaja esindaja

Viive Reinsalu - õppenõukogu esindaja

Aino Rebane - vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees aino.rebane@pohja-sakala.ee

Tarmo Riisk - vilistlaste esindaja

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR