2022/2023. õppeaasta ürituste plaan II poolaastal

Jaanuar

Aeg Sündmus Läbiviiad, vastutajad Stend Koos lasteaiaga
     

All - 5. klass

Üleval - 1. klass

 
09.01; 18.01       Tartu Ülikooli teaduskooli III õpikoda 8. - 9. klassile 5. - 7. tund

Direktor

füüsikaõpetaja

   
09.01 - 10.02

Roheteadlikkuse kuu 

  • Taastuvenergia õpitoad 5. - 9. klassi õpilastele.
  • Õppekäigud Energia avastuskeskusesse.
  • Plakatikonkurss
  • Roheteadlikuse kuu lõpetamine "Kuldvillakuga"

Õppealajuhataja

E. Miljand

huvijuht

   
16.01 Eesti Kontsert "Suur pauk Vol. 2. Mis sai edasi?" Ansambel Äge Brass Direktor    
17.01 Laulupeo seminar-eelproov koori dirigentidele ja igast koorist neljale lauljale S. Saar    
23. - 27.01 Peastarvutamise võistlus

V. Reinsalu

1. - 4. klassi matemaatika õpetajad

M. Liigus

M. Nurk

M. Mikolai

   
26.01 Keemia olümpiaad, Viljandimaa piirkond E. Miljand    

Veebruar

Aeg Sündmus Läbiviijad, vastutajad Stend Koos lasteaiaga
     

All - 8. klass

Üleval - 4. klass

 
02.02 Tartu rahulepingu aastapäev - pärgade asetamine ja langenute mälestamine Pilistvere Vabadussõja mälestusmärgi juures

M. Mikolai

huvijuht

9. klassi õpilased

   
07.02; 08.02 Õppekäigud Eneria avastuskeskusesse

Õppealajuhataja

E. Miljand

huvijuht

Eesti Töötuskassa karjäärispetsialisti individuaalnõustamine 9. klassile  
10.02 Roheteadlikkuse kuu lõpetamine. "Kuldvillak"

Õppealajuhataja

E. Miljand

huvijuht

   
14.02 Sõbrapäeva tähistamine

9. klass

ÕE

huvijuht

1. ja 2. klass lasteaeda külastamas  
14.02 Sõbrapäeva disko

ÕE

huvijuht

   
14.02 Geograafia olümpiaad, Viljandimaa piirkond E. Miljand    
17.02 Bioloogia olümpiaad, Viljandimaa piirkond E. Miljand    
23.02 EV iseseisvuspäeva aktus

Muusikaõpetaja

huvijuht

   
27.02 - 05.03 Koolivaheaeg      

Märts

Aeg Sündmus Läbiviijad, vastutajad Stend Koos lasteaiaga
     

All - 8. klass

Üleval - 4. klass

 
13. - 17.03 Keelte nädal, emakeelepäeva tähistamine

Huvijuht

T. Volens

K. Reiss

M. Jürgenson

M. Mikolai

M. Liigus

M. Nurk

   
16.03 Õppenõukogu koosolek      
17.03 II trimestri viimane päev      
Aeg Sündmus Läbiviijad, vastutajad Stend Koos lasteaiaga
     

All - 6. klass

Üleval - 2. klass

Aprill - juuni PRIA piimatoodete projekt. 

Imavere Piimandusmuuseumi õppeprogramm, pokteili valmistamine.

Õppekäik Eesti Põllumajandusmuuseumi.

04.04 Laulupeo eelproov/ettelaulmine S. saar    
05.04 Avatud uste päev Kogu kool    
03. - 23.04 Bioloogiaviktoriin Siniroheline maa E. Miljand    
17. - 21.04

Südamenädal, tantsunädal

omaloomingu päev

7. klass

Huvijuht

Klassijuhatajad

   
21.04 9. klassi gümnaasiumitesse sisseastumisest Direktor    
23.04 Jüriöö jooks

Huvijuht

S. Tohvri

Kultuurispetsialist

  Lasteaia mudilaste jooks, vallarahvas, naaberkoolid
24. - 30.04 Koolivaheaeg      

Mai

Aeg Sündmus Läbiviijad, vastutajad Stend Koos lasteaiaga
     

All - 9. klass

Üleval - 1. klass

 
  Koristustalgud Kogu kool    
12.05 Emadepäeva kontsert

Huvijuht

muusikaõpetaja

kultuuritöötaja

  Pilistveres
27.05 Viljandimaa laulu- ja tantsupidu

S. Saar

huvijuht

direktor

   
29.05 9. klassi lõpukell

8. klass

1. klass

huvijuht

   

Juuni

Aeg Sündmus Läbiviiad, vastutajad Stend Koos lasteaiaga
  Klassiekskursioonid Klassijuhatajad    
01.06 Pilistvere kihelkonna lastekaitsepäev 1. - 4. klassile

Huvijuht

klassijuhatajad

   
01.06 "Matk" koostöös Kaitseliiduga 5. - 8. klassile

Huvijuht

klassijuhatajad

   
01.06 "Matk" koostöös Kaitseliiduga 1. - 4. klassile

Huvijuht

klassijuhatajad

   
02.06 Eesti keele eksam Direktor    
07.06 Matemaatika eksam Direktor    
12.06 Valikeksam Direktor    
13.06 Kooliaasta lõpetamine

Direktor

huvijuht

klassijuhatajad

   
17. juuni 9. klassi lõpuaktus kell 16.00

8. klass

huvijuht

   
30.06 - 02.07 Laulu- ja tantsupidu "Püha on maa"

S. Saar

huvijuht

direktor

   

 

Avaldatud 06.12.2022. Viimati muudetud 06.12.2022.